Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν συστήματα αυτοφόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς

CPV code: 16500000-0.

Parent caregory: Γεωργικά μηχανήματα.

Sub categories

16500000-0: Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν συστήματα αυτοφόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς
16510000-3: Ρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα αυτοφόρτωσης
16520000-6: Ρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα εκφόρτωσης
16530000-9: Ημιρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα αυτοφόρτωσης
16540000-2: Ημιρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα εκφόρτωσης

Change language

Самотоварни или саморазтоварни ремаркета и полуремаркета със селскостопанска употреба
Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy nebo návěsy pro zemědělské účely
Selvlæssende og selvaflæssende landbrugspåhængs- og sættevogne
Selbstlade- oder Entladewagen und Sattelanhänger für die Landwirtschaft
Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν συστήματα αυτοφόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς
Self-loading or unloading trailers and semi-trailers for agriculture
Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para usos agrícolas
Põllumajanduslikud peale- või mahalaadimisseadmetega haagised ja poolhaagised
Maataloudessa käytettävät itsekuormaavat tai itsepurkavat perävaunut ja puoliperävaunut
Remorques et semi-remorques autochargeuses ou déchargeuses à usage agricole
Self-loading or unloading trailers and semi-trailers for agriculture
Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi és félpótkocsi
Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo
Žemės ūkio savikrovės arba savivartės priekabos ir puspriekabės
Lauksaimniecības pašiekrāvēju un pašizkrāvēju piekabes un puspiekabes
Karrijiet u nofs karrijiet li jistgħu jgħabbu jew iħottu lilhom infushom għall-agrikoltura
Trailers en opleggers voor de landbouw, met eigen laad- of losinstallatie
Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych
Reboques e semi-reboques autocarregáveis ou autodescarregáveis para usos agrícolas
Remorci şi semiremorci cu încărcare automată sau de descărcare pentru agricultură
Samonakladacie alebo vykladacie prívesy a návesy pre poľnohospodárstvo
Samonakladalni ali razkladalni priklopniki in polpriklopniki za kmetijske namene
Självlastande eller avlastande släp- och påhängsvagnar för jordbruk